Informacje o firmie

Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska jest solidną, stabilną i rzetelną firmą działającą na rynku mleczarskim od 1929r.

Dowodem tego jest otrzymanie tytułu "Diament Forebsa 2013". Działania Zarządu i wykwalifikowanego personelu zmierzają do umocnienia pozycji firmy na rynku i osiągnięcia stabilizacji finansowej członków Spółdzielni.

Od roku 2006 główną działalnością Spółdzielni jest:

  • skup mleka
  • sprzedaż środków do produkcji rolnej i środków ochrony roślin
  • świadczenie usług transportowych

SPÓŁDZIELNIA NIE PRODUKUJE WYROBÓW MLECZARSKICH I NIE ZAJMUJE SIĘ ICH DYSTRYBUCJĄ.

Posiadamy własne zaplecze magazynowe, nowoczesną stację odbioru mleka oraz nowoczesne samochody do transportu mleka i innych produktów.


Obecnie obsługujemy ok. 400 producentów mleka z terenu województwa mazowieckiego. Spółdzielnia kładzie duży nacisk na współpracę z rolnikami, która owocuje poprawą jakości pozyskiwanego surowca oraz wzrostem wydajności.

Obecnie Spółdzielnią kieruje Zarząd
w składzie:

Wiesław Żebrowski
– prezes zarządu

Danuta Pepłowska
– główny księgowy / pełnomocnik zarządu

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi 13 członków,
 z czego Prezydium stanowią następujące osoby:

Grzegorz Goździewski - Przewodniczący
Marek Czarnecki - Zastępca Przewodniczącego
Cezary Brzeszkiewicz - Sekretarz

 
Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska, 06-400 Ciechanów, ul. Mleczarska 16a, tel. (023) 671-23-30